PHỤ GIA DINH DƯỠNG


Tại AFF, chúng tôi nhận thức rõ rằng mỗi loài vật nuôi có những đặc tính và đặc thù riêng biệt, vì chúng tôi đã phát triển những danh mục sản phẩm đa dạng riêng cho từng loài.

 

Với công thức thiết kế và cấu tạo hoàn toàn tự nhiên, phụ gia của chúng tôi tương thích với tất cả các cấu trúc phân tử,  do vậy không yêu cầu có chỉ định đơn thuốc của chuyên gia thú y hay phải tạm nghỉ sau một thời gian sử dụng. Ngoài ra phụ gia của chúng tôi được ổn định nhiệt  hoàn toàn trong toàn bộ quá trình sản xuất.

 

Được thiết kế phù hợp dựa trên thời gian tiêu hóa thức ăn đặc thù của từng loại vật nuôi, phụ gia của chúng tôi đảm bảo thay thế hiệu quả các loại phân tử kháng sinh và các thành phần thuốc khác, giúp các nhà chăn nuôi gia cầm, chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò nâng cao năng suất và cải thiện chất lượng chăn nuôi.    

PHỤ GIA CHĂN NUÔI GIA CẦM


PHỤ GIA CHĂN NUÔI LỢN

ĐỘNG VẬT NHAI LẠI

ADDITIVES FOR FARMINGCertificado y Política de calidad