PHỤ GIA CẢI TIẾN CHĂN NUÔI

CHĂN NUÔI GIA CẦM

 CHĂN NUÔI LỢN

ĐỘNG VẬT NHAI LẠI
 

Strep-prevent là phụ gia được thiết kế nhằm thay thế Amoxicilin sử dụng trong cám.

 

Công nghệ tiên tiến của Additives for farming cùng khả năng kháng khuẩn cao, đặc biệt là khuẩn Gram dương đã đưa Strep-prevent trở thành phụ gia vô cùng hiệu quả chống lại bệnh liên cầu khuẩn ( Streptococcus ) ở lợn con và bệnh viêm ruột hoại tử ( Enterotoxemias) thường gặp trong giai đoạn vỗ béo.

 

 

PHỤ GIA ĐƯỢC THIẾT KẾ NHẰM THAY THẾ AMOXICILIN TRONG CÁM    ADDITIVES FOR FARMINGCertificado y Política de calidad