KIỂM SOÁT BỆNH VIÊM HỒI TRÀNG / HỒNG LỊ

 

AFF nhận thức rõ rằng một trong những khó khăn lớn nhất gây ảnh hưởng nghiệm trọng đến năng suất sản xuất của các nhà chăn nuôi chính là những vấn đề liên quan đến hiện tượng rối loạn dạ dày-ruột ở vật nuôi, đặc biệt trong giai đoạn vỗ béo. Chính vì vậy, PREVENT đã được phát triển và ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà chăn nuôi lợn trong việc kiểm soát một cách hiệu quả các bệnh viêm hồi tràng do Lawsonia intracellularis (lleitis) hay bệnh hồng lị (Brachyspira hyodysenteriae).

 

Mặc dù tỉ lệ lợn chết do những bệnh này không cao nhưng tỉ lệ lợn mắc bệnh trong đàn lại cao khiến chi phí y tế tốn kém, dẫn đến thiệt hại kinh tế không nhỏ cho nhà chăn nuôi.

 

Việc đưa Prevent vào danh mục các phụ gia thay thế thành phần phân tử kháng sinh trong cám vỗ béo (Tiamulin, Lincomicin, Tilvalosin, Tilosin) cho phép chúng tôi kiểm soát hiệu quả mầm bệnh Gram âm.

 

Prevent đảm bảo giúp vật nuôi phát triển sức khỏe đường ruột lành mạnh, từ đó hấp thụ tốt các chấp dinh dưỡng, dễ dàng tăng cân, giúp nhà chăn nuôi cải thiện đáng kể các chỉ số kinh doanh.

 

CẢI THIỆN TỰ NHIÊN

ADDITIVES FOR FARMINGCertificado y Política de calidad