CÔNG CỤ BỔ TRỢ HỮU HIỆU


A-plus là hỗn hợp các hương liệu được trộn sẵn đem đến những cải thiện rõ rệt về kinh tế cũng như giảm  đáng kể tác động môi trường do hoạt động chăn nuôi đem lại.

 

A-plus được coi là  giải pháp  thay thế lí tưởng  các chất kích thích tăng trưởng thông thường, do cơ chế hoạt động của phụ gia này cho phép:

 

 

·       Phòng tránh rối loạn tiêu hóa, rối loạn đường ruột

·       Thúc đẩy sự phát triển của hệ vi sinh vật có lợi trong đường ruột.

·       Giảm tổn thương đường ruột và tránh tạo amoniac trong hệ khu ruột.

 

 

Nhờ đó, A-plus giúp nâng cao khả năng tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng, từ đó cải thiện hệ số chuyển hóa thức ăn và tốc độ tăng trọng hàng ngày.

 

Additives for farming nhận thức rõ khó khăn mà các nhà chăn nuôi phải đối mặt liên quan đến ô nhiễm môi trường. Chính vì thế sau nhiều năm không ngừng nghiên cứu về hỗn hợp hương liệu tự nhiên trộn sẵn, A-plus đã ra đời với công thức độc đáo. Trong những lần thử nghiệm thực hiện gần nhất, A-plus thể hiện nhiều kết quả vượt trội hơn hẳn so với các chất kích thích tăng trưởng truyền thống, đặc biệt hiệu quả trong việc giảm khí đường ruột, amoniac, metan và sulfur hydro, góp phần giảm tác động gây ô nhiễm môi trường.

 

CẢI THIỆN TỰ NHIÊN    

ADDITIVES FOR FARMINGCertificado y Política de calidad